بازاريابي بازاريابي .

بازاريابي

۱۹ عادت يك فروشنده موفق

فروشنده‌ موفق تأثير مستقيمي بر گسترش و رونق يك كسب‌و‌كار دارد.
🔹 يك فروشنده‌ي تأثيرگذار، علاوه بر فروش بيشتر، موجب جلب رضايت مشتريان و در نهايت سبب به شهرت رسيدن و افزايش اعتبار يك برند مي‌شود. 
🔹 نماينده‌ي فروش، از مهم‌ترين اجزاي هر كسب‌و‌كار است، در واقع وظيفه‌ي يك فروشنده به تلاش براي فروش هر چه بيشتر محدود نمي‌شود. 
🔹 اين فرد به نوعي نماينده‌ي يك برند، سازمان يا محصول است. 
🔹 وجود برخي عادات و رفتارها در فروشندگان، آنها را به يك فروشنده‌ موفق و تأثيرگذار تبديل مي‌كند. 
🔹 اما فروشنده‌ موفق چه ويژگي‌هايي دارد؟ چه عادت‌هايي باعث تأثيرگذاري و موفقيت يك نماينده‌ي فروش مي‌شود؟ براي يافتن پاسخ اين سؤال در ادامه چند نمونه از اين عادات را بررسي مي‌كنيم:

۱ - شخصيت خريدار ايده‌آل را مشخص و بر آن تمركز مي‌كنند.
تعريف دقيق و روشن ويژگي‌هاي شخصيت خريدار (Buyer Persona)، از مراحل حياتي و مؤثر در فروش موفق است. 
▫️اما شخصيت خريدار چيست؟شخصيت خريدار در واقع همه‌ي آن ويژگي‌هايي است كه مشتري ايده‌آل شما خواهد داشت. 
▫️فروشنده‌اي كه به جذب مشترياني با اين شخصيت تعريف شده تمركز مي‌كند، در فرآيند فروش موفق‌تر عمل خواهد كرد. 
▫️در مقابل، فروشندگاني كه از روش spray and pray‌ استفاده مي‌كنند، معمولا موفقيت كمتري كسب‌ مي‌كنند. 
▫️اين شيوه به معناي تبليغ گسترده به اميد پيدا كردن مشتريان هدف و خريداران ايده‌آل است.
▫️يك فروشنده‌ موفق، ويژگي‌هاي مشتريان ايده‌آل را به دقت بررسي و بر شخصيت خريدار ايده‌آل تمركز مي‌كند. 
▫️به اين ترتيب، نماينده‌ي فروش به خوبي مي‌داند كه محصول را چرا و به چه كسي مي‌فروشد.

۲ - از قبل خودشان را آماده مي‌كنند.
نمايندگان فروش موفق، پيش از برقراري ارتباط با مشتري،